CANUT INTERNATIONAL

ISTANBUL   LONDON    BERLIN

Canut E-Kitaplar

Dünya Sosyalist ve Komünist Akımının Tarihi - Cilt I

DU KANGCHUAN - LI JINGZHI

Biz yalnızca, tek bir bilim, tarih bilimini tanıyoruz.”  —  Karl Marx.

Yayınevimiz, Çin’in ünlü iki dünya sosyalizmi araştırmacısının uzun bir çaba sonucunda hazırlamış olduğu bu 4 Ciltlik eseri okuyuculara sunmaktadır. Türkiye’de bu kapsamda bir eser ilk kez yayınlanmaktadır. Eserin 1. cildi, özellikle Marx ve Engels tarafından 1848 yılından itibaren inşa edilmiş olan bilimsel sosyalist akımın tarihini incelemektedir. Bununla birlikte kitapta dünya sosyalist akımının önemli bir bileşeni olan sosyal demokrat sosyalist akımın tarihsel süreci ve teorik kaynakları da ele alınmıştır. Bilimsel sosyalist akımın ilk deneyi 1847’de kurulan (Uluslararası) Komünistler Birliği olmuştur. Giderek derinleşen sosyalist pratik içinde, 1864’te 1. Enternasyonal, 1889’da 2. Enternasyonal ve 1919’da 3. Enternasyonal (Komünist Enternasyonal) kurulmuştu. Ulusal düzeyde kurulan ilk sosyalist parti ise 1869 yılında Almanya’da yola çıkmıştı. Yazarlar, bilimsel sosyalist akımın inişli çıkışlı tarihinin tüm kıvrımlarını: Paris Komünü, Ekim Devrimi, Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin inşası süreci, Sovyet modeli olarak anılan sosyalist kuruluş tarzının pratik içinde karşılaşmış olduğu problemler, komünist partilerin dünyadaki diğer ülkelerde başardığı devrimler, tüm uluslararası sosyalist örgütlenmeler, 1960 ve 70’li yıllara damgasını vuran ve hatta bir jeostratejik çatışmaya dönüşen Çin-Sovyet Partilerinin anlaşmazlığı ve komünist partilerin iktidarda olduğu sosyalist ülkelerin son 30 yıl içinde girişmiş olduğu reform çabalarını ayrı başlıklar halinde eleştirel bir gözle ve dersler çıkarmaya çalışan bir çaba içinde sunmaktadırlar. Böylece elinizdeki kitap dünya sosyalist akımının tarihini incelemek ve sosyalizmin günümüz dünyasındaki konumunu yeniden düşünmek bakımından oldukça dolgun veri ve materyaller sunmaktadır.

ISBN: 978-605-9914-12-3

432 sayfa

₺33,00 1

₺22,00

  • 0,3 kg
  • mevcut
  • 1 - 3 Gün Kargo Süresi

YAKINDA

Çin-Amerikan İlişkilerinin Geleceği

 

SSAP Çin Akademik Yayınevi Kooperasyonu ile


Çin-Amerikan ilişkilerinin bugünü ve geleceği tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk Savaş sonrası şekillenen uluslararası konjonktürde Çin giderek önemli bir bölgesel ve yarı-küresel bir aktör olmuştur. Çin, ekonomik büyümesine dayanarak askerî modernizasyonuna hız vermiş olmasına karşın, savunmaya dayalı geleneksel stratejisinde değişiklik yapmayan tek dünya gücü olarak dikkat çekmektedir. ABD-Çin arasındaki en önemli ilişkiler ekonomi ve ticarete dayanmaktadır. Çin’in ABD’ye karşı politikası Güney ülkelerinin savaş ve kuvvete dayalı özlemleri ile ittifak kurarak, ABD’yi diplomatik yollarla barışçı politikalara zorlamayı hedeflemektedir. Bu noktada Çin’in dayandığı en önemli talep, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik sömürü ve ekonomik adaletsizliğe karşı ekonomik ve toplumsal gelişmelerini güçlendirme talebine yaslanmaktır. Derin ve kapsamlı bir tarihsel analiz ışığında yazarlar iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin bugünkü durumuna nasıl geldiğini tartışmaktadır. Yazarlar, özellikle son dönemde ABD’nin Pasifik’te Çin’i hedef alan politik ve askeri stratejisini incelemekte ve bu konuda çeşitli öngörülerde bulunmaktadır. Kuşkusuz, bu gelişmeler 21. yüzyılın kaderini belirleyecektir.

Küba’nın Yolu: Toplumsal Mülkiyet ve Sosyalizmin İnşasının Teorik Sorunları

 

 

Dr. Rafael Alhama Belamaric, Küba Emek Araştırmaları Enstitüsü araştırma yönetmenlerinden. Yugoslavya doğumlu, 1970’lerden bu yana Küba’da çalışıyor.

Dr. Jesus Pastor Garcia Brigos, Felsefe doktoru, Küba Felsefe Araştırmaları Enstitüsü.

Roberto Jesus Lima Ferrer, Felsefe doktoru, Küba Felsefe Araştırmaları Enstitüsü.

Prof. Daniel Rafuls Pineda, Felsefe doktoru, Havana Üniversitesi, Felsefe, Sosyoloji ve Tarih bölümü.


Yayınevimizin tüm kitapları hakkında detaylı bilgi edinebilir ve sitemizden kolaylıkla alışveriş yapabilirsiniz.